Online First


Prevalence of Autism Spectrum Disorder in China: A Nationwide Multi-center Population-based Study Among Children Aged 6 to 12 Years
Hao Zhou • Xiu Xu• Weili Yan • Xiaobing Zou • Lijie Wu • Xuerong Luo • Tingyu Li • Yi Huang • Hongyan Guan • Xiang Chen • Meng Mao • Kun Xia • Lan Zhang • Erzhen Li • Xiaoling Ge • Lili Zhang • Chunpei Li • Xudong Zhang • Yuanfeng Zhou • Ding Ding • Andy Shih • Eric Fombonne • Yi Zheng • Jisheng Han • Zhongsheng Sun • Yong-hui Jiang • Yi Wang • LATENT-NHC Study Team [SpringerLink]

Inflammation in Mental Disorders: Is the Microbiota the Missing Link?
Sophie Ouabbou• Ying He • Keith Butler • Ming Tsuang [SpringerLink]

Iron Aggravates the Depressive Phenotype of Stressed Mice by Compromising the Glymphatic System
Shanshan Liang• Yan Lu • Zexiong Li • Shuai Li • Beina Chen • Manman Zhang • Binjie Chen1 • Ming Ji • Wenliang Gong • Maosheng Xia • Alexei Verkhratsky • Xu Wu • Baoman Li [SpringerLink]

Adding Fuel to the Fire by Increased GABAergic Inhibition: A Seizure-Amplifying Nigra-Parafascicular Pathway
Yeping Ruan • Rongrong Chen • Jie Yu• Chengping Wen • Zhenghao Xu [SpringerLink]

New Progress on Binocular Disparity in Higher Visual Areas Beyond V1
Xiangwen Hao • Yu Gu [SpringerLink]

Internal States Influence the Representation and Modulation of Food Intake by Subthalamic Neurons
Haichuan Wu • Xiang Yan• Dongliang Tang • Weixin Gu • Yiwen Luan• Haijiang Cai • Chunyi Zhou • Cheng Xiao [SpringerLink]

HLY78 Attenuates Neuronal Apoptosis via the LRP6/GSK3b/bCatenin Signaling Pathway After Subarachnoid Hemorrhage in Rats
Xu Luo• Lina Li • Weilin Xu • Yuan Cheng • Zongyi Xie [SpringerLink]

Image-Forming Visual Basis of Empathy for Pain in Mice
Kai-Wen Geng • Rui Du • Na Wei • Chun-Li Li • Yan Wang• Wei Sun • Tao Chen • Dong-Yu Wei • Yang Yu • Ting He • Wen-Jun Luo • Rui-Rui Wang • Zhou-Feng Chen • Jun Chen [SpringerLink]

Guidelines for Acute Ischemic Stroke Treatment
Shuwei Qiu • Yun Xu [SpringerLink]

Synaptic Adaptation Contributes to Stimulus-Specific Adaptation in the Thalamic Reticular Nucleus
Yu-Ying Zhai • Ryszard Auksztulewicz • Pei-Run Song • Zhi-Hai Sun • Yu-Mei Gong • Xin-Yu Du • Jie He • Xiongjie Yu [SpringerLink]

Dynamic Brain Responses Modulated by Precise Timing Prediction in an Opposing Process
Minpeng Xu • Jiayuan Meng• Haiqing Yu • Tzyy-Ping Jung • Dong Ming [SpringerLink]

Purines: From Diagnostic Biomarkers to Therapeutic Agents in Brain Injury
Bruno G. Frenguelli • Nicholas Dale [SpringerLink]