Online First


CLOCK rs1801260 Polymorphism is Associated with Susceptibility to Parkinson’s Disease in a Chinese Population
Fan Lou • Ming Li • Yan Ren • Xiao-Guang Luo • Na Liu • Xiaohong Li [SpringerLink]

Tiny But Mighty: Promising Roles of MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Parkinson’s Disease
Ying Wang • Zhaofei Yang • Weidong Le[SpringerLink]

A Fiber Tractography Study of Social-Emotional Related Fiber Tracts in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder
Yun Li • Hui Fang • Wenming Zheng • Lu Qian • Yunhua Xiao • Qiaorong Wu • Chen Chang • Chaoyong Xiao • Kangkang Chu • Xiaoyan Ke [SpringerLink]