Archive
 
Volume 33

Issue. 1

Issue. 2

Issue. 3

Issue. 4
 
2017
2016
2015
2014
2013
  Volume 33, Issue. 4, August, 2017
 
Original Articles

Orexin Directly Enhances the Excitability of Globus Pallidus Internus Neurons in Rat by Co-activating OX1 and OX2 Receptors
He-Ren Gao• Qian-Xing Zhuang• Yong-Xiao Zhang• Zhang-Peng Chen• Bin Li• Xiao-Yang Zhang• Yi-Ting Zhong• Jian-Jun Wang• Jing-Ning Zhu
2017, 33(4): 365-372
[Abstract] [SpringerLink]

 

In Silico Prediction and Validation of Gfap as an miR-3099 Target in Mouse Brain
Shahidee Zainal Abidin• Jia-Wen Leong• Marzieh Mahmoudi• Norshariza Nordin• Syahril Abdullah• Pike-See Cheah• King-Hwa Ling
2017, 33(4): 373-382
[Abstract] [SpringerLink]

 

Neurons in Primary Motor Cortex Encode Hand Orientation in a Reach-to-Grasp Task
Chaolin Ma• Xuan Ma• Jing Fan• Jiping He
2017, 33(4): 383-395
[Abstract] [SpringerLink]

 

N-acetylaspartylglutamate Inhibits Heroin Self-Administration and Heroin-Seeking Behaviors Induced by Cue or Priming in Rats
Huaqiang Zhu• Miaojun Lai• Weisheng Chen• Disen Mei• Fuqiang Zhang• Huifeng Liu• Wenhua Zhou
2017, 33(4): 396-404
[Abstract] [SpringerLink]

 

Attenuation of β-Amyloid Toxicity In Vitro and In Vivo by Accelerated Aggregation
Aihua Yang• Chenxuan Wang• Baomin Song• Wendi Zhang• Yuanyuan Guo• Rong Yang• Guangjun Nie• Yanlian Yang• Chen Wang
2017, 33(4): 405-412
[Abstract] [SpringerLink]

 

Distinct Roles of Dopamine Receptors in the Lateral Thalamus in a Rat Model of Decisional Impulsivity
Zhiyan Wang• Shengxiang Liang• Shuangshuang Yu• Tong Xie• Baicheng Wang• Junkai Wang• Yijing Li• Baoci Shan• Cailian Cui
2017, 33(4): 413-422
[Abstract] [SpringerLink]

 

Antioxidants Attenuate Acute and Chronic Itch: Peripheral and Central Mechanisms of Oxidative Stress in Pruritus
Feng-Ming Zhou• Ruo-Xiao Cheng• Shuai Wang• Ya Huang• Yong-Jing Gao• Yan Zhou• Teng-Teng Liu• Xue-Long Wang• Li-Hua Chen• Tong Liu
2017, 33(4): 423-435
[Abstract] [SpringerLink]

 

CSF-Based Analysis for Identification of Potential Serum Biomarkers of Neural Tube Defects
Xinyu Yan• Lixin Mai• Changchun Lin• Wenji He• Gengsheng Yin• Jiakang Yu• Lian Huang• Sanqiang Pan
2017, 33(4): 436-444
[Abstract] [SpringerLink]

 

Abnormal Rich-Club Organization Associated with Compromised Cognitive Function in Patients with Schizophrenia and Their Unaffected Parents
Xin Zhao• Lin Tian• Jun Yan• Weihua Yue• Hao Yan• Dai Zhang
2017, 33(4): 445-454
[Abstract] [SpringerLink]

 
 
Reviews

Ion Channel Genes and Epilepsy: Functional Alteration, Pathogenic Potential, and Mechanism of Epilepsy
Feng Wei• Li-Min Yan• Tao Su• Na He• Zhi-Jian Lin• Jie Wang• Yi-Wu Shi• Yong-Hong Yi• Wei-Ping Liao
2017, 33(4): 455-477
[Abstract] [SpringerLink]

 
 
Research Highlights

Mapping Underlying Maturational Changes in Human Brain
Lingzhong Fan• Tianzi Jiang
2017, 33(4): 478-480
[Abstract] [SpringerLink]

 
 
Copyright © 2005-2017 Neuroscience Bulletin All Rights Reserved.
您是第 位访问者,欢迎!
Shanghai ICP #05033115