Residual Recurrence Risk of Ischemic Cerebrovascular Events: Elements and Implications

 Jiejie Li1 • Zixiao Li1 • Tian-jie Lyu2 • Si Cheng2 • Yuehua Pu2 • Yongjun Wang1,2
1 Department of Neurology, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100075, China 
2 China National Clinical Research Center for Neurological Diseases, Beijing 100075, China

Abstract
 
Keywords