Online First


Prefrontocortical Astrocytes Regulate Dominance Hierarchy in Male Mice
Yong Tang1,2 · Hai‑Yan Yin1 · Peter Illes1,3[SpringerLink]

The Neural Mechanism of Knowledge Assembly in the Human Brain Inspires Artificial Intelligence Algorithm
Xiang Ji1,2,3 · Wentao Jiang1,2,3 · Xiaoru Zhang1,2,3 · Ming Song1,2,3 · Shan Yu1,2,3,4 · Tianzi Jiang1,2,3,4,5[SpringerLink]

A Spleen Tyrosine Kinase’s Sky in Neuronal Degeneration
Wan‑Yun Zhang1 · Sen Lin1,2[SpringerLink]

Disease Burden and Costs Associated with Multiple Sclerosis in China: A Cross-sectional Analysis of Nationwide Survey Data
Yusheng Jia1 · Xuanqi Qiao1 · Jin Zhao1 · Hainan Li1 · Shanlian Hu1 · Min Hu1,2[SpringerLink]

Developmental Patterns and Gender Differences of Vocal Production in Marmoset Monkeys
Ruixin An1,2 · Chaocheng Lu3 · Chen Wang4 · Liangtang Chang4 · Junfeng Huang4,5 · Fan Jiang1 · Tian‑Le Xu1,2,6 · Neng Gong4,6[SpringerLink]

Genomic Mosaicism of the Brain: Origin, Impact, and Utility
Jared H. Graham1 · Johannes C. M. Schlachetzki2 · Xiaoxu Yang3,4 · Martin W. Breuss1[SpringerLink]

Development of SV2A Ligands for Epilepsy Treatment: A Review of Levetiracetam, Brivaracetam, and Padsevonil
Peng‑Peng Wu1,2 · Bi‑Rong Cao1,2 · Fu‑Yun Tian1,3 · Zhao‑Bing Gao1,2,3[SpringerLink]

Effects of Thirty Days Isolation on Attention Networks: A Behavioral and Event-related Potential Study
Jingda Feng1,2 · Bin Wu2 · Ziqing Cao2 · Hailong Chen3 · Tianjun Lan4 · Haibo Qin2 · Yusheng Shi2 · Weifen Huang2 · Yinghui Li3[SpringerLink]

Inflammatory Factor IL1α Induces Aberrant Astrocyte Proliferation in Spinal Cord Injury Through the Grin2c/Ca2+/CaMK2b Pathway
Yu Xia1 · Lu Ding1 · Changlin Zhang2,3 · Qi Xu1 · Ming Shi1 · Tianshun Gao4 · Feng‑Quan Zhou5 · David Y. B. Deng1,6[SpringerLink]

The Multiple Roles of Autophagy in Neural Function and Diseases
Yan‑Yan Li1 · Zheng‑Hong Qin1 · Rui Sheng1[SpringerLink]

Neural Stem Cell Competition
Yanan Li1,2 · Jie He1[SpringerLink]

Theta Oscillations Support Prefrontal-hippocampal Interactions in Sequential Working Memory
Minghong Su1,2 · Kejia Hu3 · Wei Liu3 · Yunhao Wu3 · Tao Wang3 · Chunyan Cao3 · Bomin Sun3 · Shikun Zhan3 · Zheng Ye4[SpringerLink]