Getting Lost: Place Cells and Grid Cells in Rodent Models of Alzheimer’s Disease

 

Xiaoyang Long1 • Yuan Tao2 • Xi-Chan Chen1 • Bin Deng1 • Jing Cai1 • Sheng-Jia Zhang1

1 Department of Neurosurgery, Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China 2 Department of Neurology, Daping Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

 

Abstract

Keywords

 

[SpringerLink]