Standardized Operational Protocol for Human Brain Banking in China

 Wenying Qiu ? Hanlin Zhang ? Aimin Bao ? Keqing Zhu ? Yue Huang ? Xiaoxin Yan ? Jing Zhang ? Chunjiu Zhong ? Yong Shen ? Jiangning Zhou ? Xiaoying Zheng ? Liwei Zhang ? Yousheng Shu ? Beisha Tang ? Zhenxin Zhang ? Gang Wang ? Ren Zhou ? Bing Sun ? Changlin Gong ? Shumin Duan & Chao Ma  [SpringerLink]