Brain-Computer Interfaces in Disorders of Consciousness

Qiheng He1,4 • Jianghong He1 • Yi Yang1,2,3,4 • Jizong Zhao1,4

1 Department of Neurosurgery, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100070, China

2 Chinese Institute for Brain Research, Beijing 100010, China

3 Beijing Institute of Brain Disorders, Beijing 100069, China

4 China National Clinical Research Center for Neurological Diseases, Beijing 100070, China

 

Abstract

 

 

Keywords

 

 

[SpringerLink]