Online First


Functional Changes in Astrocytes Lead to Cognitive Deficits After Social Deprivation
Yulan Li1 · Lixuan Li2 · Yibei Wang1 · Yi Wang1 · Zhong Chen1,2[SpringerLink]

Aβ-Aggregation-Generated Blue Autofluorescence Illuminates Senile Plaques as well as Complex Blood and Vascular Pathologies in Alzheimer’s Disease
Hualin Fu1,2,3 · Jilong Li1 · Chunlei Zhang1,3 · Peng Du4 · Guo Gao1,3 · Qiqi Ge2,5 · Xinping Guan5,6 · Daxiang Cui1,3[SpringerLink]

Correction: Distributions of Visual Receptive Fields from Retinotopic to Craniotopic Coordinates in the Lateral Intraparietal Area and Frontal Eye Fields of the Macaque
Lin Yang1 · Min Jin1 · Cong Zhang2 · Ning Qian3 · Mingsha Zhang1[SpringerLink]

MDGA2 Constrains Glutamatergic Inputs Selectively onto CA1 Pyramidal Neurons to Optimize Neural Circuits for Plasticity, Memory, and Social Behavior
Xuehui Wang1,2 · Donghui Lin2 · Jie Jiang2,3 · Yuhua Liu1,2 · Xinyan Dong2 · Jianchen Fan4 · Lifen Gong2 · Weida Shen4 · Linghui Zeng4 · Tonghui Xu1 · Kewen Jiang2 · Steven A. Connor3 · Yicheng Xie1,2[SpringerLink]

Abnormal Innervation, Demyelination, and Degeneration of Spiral Ganglion Neurons as Well as Disruption of Heminodes are Involved in the Onset of Deafness in Cx26 Null Mice
Yue Qiu1 · Le Xie1 · Xiaohui Wang1 · Kai Xu2 · Xue Bai2 · Sen Chen1 · Yu Sun1[SpringerLink]

Myosin Va-dependent Transport of NMDA Receptors in Hippocampal Neurons
Ru Gong1 · Linwei Qin1 · Linlin Chen3 · Ning Wang3 · Yifei Bao1 · Wei Lu1,2,3,4[SpringerLink]

Gating of Social Behavior by Inhibitory Inputs from Hippocampal CA1 to Retrosplenial Agranular Cortex
Yuhan Shi1,2 · Jingjing Yan2 · Xiaohong Xu2 · Zilong Qiu1,2,3,4[SpringerLink]

Interleukins in Epilepsy: Friend or Foe
Yuan Dong1 · Xia Zhang1 · Ying Wang1,2[SpringerLink]

Dynamic Organization of Large-scale Functional Brain Networks Supports Interactions Between Emotion and Executive Control
Haiyang Geng1,2 · Pengfei Xu3,4 · Andre Aleman5 · Shaozheng Qin1,8 · Yue‑Jia Luo1,6,7[SpringerLink]

Low-frequency Stimulation at the Subiculum Prevents Extensive Secondary Epileptogenesis in Temporal Lobe Epilepsy
Yujia Shen1,2 · Yiwei Gong1,2 · Xiaoli Da1 · Shajing Gao1 · Shuo Zhang1,4 · Minjuan Sun1 · Yuanzhi Yang1 · Xiaoyun Qiu1 · Menghan Li1 · Yang Zheng1,3 · Fan Fei1,2 · Yi Wang1,2 · Zhong Chen1,2 · Cenglin Xu1[SpringerLink]

The Mystery 40 Hz: Unraveling the Efficacy of Rhythmic Stimulation in Alzheimer's Disease
Yixuan Ku1,2[SpringerLink]

Serum LDL Promotes Microglial Activation and Exacerbates Demyelinating Injury in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
Man Chen1,2,3 · Yun‑Hui Chu1,2 · Wen‑Xiang Yu1,2 · Yun‑Fan You1,2 · Yue Tang1,2 · Xiao‑Wei Pang1,2 · Hang Zhang1,2 · Ke Shang1,2 · Gang Deng1,2 · Luo‑Qi Zhou1,2 · Sheng Yang1,2 · Wei Wang1,2 · Jun Xiao1,2 · Dai‑Shi Tian1,2 · Chuan Qin1,2[SpringerLink]