Online First


Deletion of Luzp2 Does Not Cause Hearing Loss in Mice
Cheng Cheng1,2 · Guangjie Zhu1,2 · Kaijian Wang3 · Chuan Bu4 · Siyu Li1 · Yue Qiu1 · Jie Lu5 · Xinya Ji5 · Wenli Hao1 · Junguo Wang1,2 · Chengwen Zhu1,2 · Ye Yang1,2 · Yajun Gu1 · Xiaoyun Qian1,2 · Chenjie Yu1,2 · Xia Gao1,2[SpringerLink]

Mertk Reduces Blood-Spinal Cord Barrier Permeability Through the Rhoa/Rock1/P-MLC Pathway After Spinal Cord Injury
Jiezhao Lin1 · Yuanfang Sun1 · Bin Xia2 · Yihan Wang1 · Changnan Xie1 · Jinfeng Wang1 · Jinwei Hu1 · Lixin Zhu1[SpringerLink]

Liquid–Liquid Phase Separation within Dense-Core Vesicles in Sympathetic Adrenal Chromaffin Cells
Quanfeng Zhang1 · Zhaohan Lin1 · Xinyu Du1 · Zhuan Zhou1,2,3[SpringerLink]

Waking Up Brain with Electrical Stimulation to Boost Memory in Sleep: A Neuroscience Exploration
Zhe Zhong1 · Fuling Yan1 · Chunming Xie1,2,3[SpringerLink]

Strategies for Dissecting the Genetic Driving of Conserved Noncoding-Elements for Evolutionary Development of the Corpus Callosum
Yaxin Ye1,2 · Boxing Jin1,2 · Hao W. Zhang1,2 · Nengyin Sheng1,3[SpringerLink]

The Role of Corticotropin-Releasing Factor Receptor 1 in the Stress-Induced Alteration of Visual Properties in Primary Visual Cortex: Insights from the Single Prolonged Stress Model
Qianhui Xia1 · Xi Kuang1 · Wei Meng1 · Fei Yin1 · Chenchen Ma1 · Yupeng Yang1[SpringerLink]

Altered Cortical Information Interaction During Respiratory Events in Children with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome
Jin Chen1,2 · Minmin Lin3,4,7 · Naikai Shi1 · Jingxian Shen5 · Xuchu Weng1 · Feng Pang3,4,7 · Jiuxing Liang1,6[SpringerLink]

The Neurovascular Unit Dysfunction in the Molecular Mechanisms of Epileptogenesis and Targeted Therapy
Xiuxiu Liu1,2 · Ying Zhang1,2 · Yanming Zhao1,2 · Qian Zhang1,2 · Feng Han1,2,3,4[SpringerLink]

The Contributions of Thrombospondin-1 to Epilepsy Formation
Yao Cheng1 · Yujie Zhai1 · Yi Yuan1 · Qiaoyun Wang1 · Shucui Li1 · Hongliu Sun1[SpringerLink]

The Application of Extended Reality in Treating Children with Autism Spectrum Disorder
Weijia Zhao1 · Song Xu2 · Yanan Zhang3 · Dandan Li4 · Chunyan Zhu3,4,7 · Kai Wang3,5,6,7,8[SpringerLink]

L-Type Calcium Channel Modulates Low-Intensity Pulsed Ultrasound-Induced Excitation in Cultured Hippocampal Neurons
Wen‑Yong Fan1,2 · Yi‑Ming Chen3,4 · Yi‑Fan Wang3,4 · Yu‑Qi Wang1,2 · Jia‑Qi Hu1,2,5 · Wen‑Xu Tang1,2 · Yi Feng6 · Qian Cheng3,4,7 · Lei Xue1,2,8[SpringerLink]

GABAergic Interneuron Cell Therapy for Drug-Resistant Epilepsy
Junzi Chen1 · Zhongxia Li1 · Yi Wang1 · Liying Chen2[SpringerLink]