Online First


Neuronomodulation of Excitable Neurons
Yizhang Chen1 · Lin Xiao2 · Jian Qiu3[SpringerLink]

Intermittent Theta Burst Stimulation Attenuates Cognitive Deficits and Alzheimer’s Disease-Type Pathologies via ISCA1-Mediated Mitochondrial Modulation in APP/PS1 Mice
Yang Zhu1 · Hao Huang1 · Zhi Chen3 · Yong Tao1 · Ling‑Yi Liao1 · Shi‑Hao Gao1 · Yan‑Jiang Wang2 · Chang‑Yue Gao1[SpringerLink]

Distributions of Visual Receptive Fields from Retinotopic to Craniotopic Coordinates in the lateral intraparietal and frontal eye field of the Macaque
Lin Yang1 · Min Jin1 · Cong Zhang2 · Ning Qian3 · Mingsha Zhang[SpringerLink]

A Comprehensive Overview of the Neural Mechanisms of Light Therapy
Xiaodan Huang1 · Qian Tao2 · Chaoran Ren1[SpringerLink]

The Anterior Insula and its Projection to the Prelimbic Cortex are Involved in the Regulation of 5-HT-Induced Itch
Juan Yao1,2 · Xuan Li1 · Guang‑Yan Wu1 · Bing Wu1 · Jun‑Hui Long3 · Pu‑Jun Wang3 · Shu‑Lei Liu3 · Jie Gao4 · Jian‑Feng Sui1,2[SpringerLink]

Spatial Distribution of Parvalbumin-Positive Fibers in the Mouse Brain and Their Alterations in Mouse Models of Temporal Lobe Epilepsy and Parkinson’s Disease
Changgeng Song1,2 · Yan Zhao1 · Jiajia Zhang3 · Ziyi Dong1 · Xin Kang1 · Yuqi Pan1 · Jinle Du1 · Yiting Gao1 · Haifeng Zhang1 · Ye Xi1 · Hui Ding1 · Fang Kuang1 · Wenting Wang1 · Ceng Luo1 · Zhengping Zhang4 · Qinpeng Zhao4 · Jiazhou Yang5 · Wen Jiang2 · Shengxi Wu1 · Fang Gao1[SpringerLink]

TREM-2 Drives Development of Multiple Sclerosis by Promoting Pathogenic Th17 Polarization
Siying Qu1 · Shengfeng Hu2 · Huiting Xu1 · Yongjian Wu1 · Siqi Ming1 · Xiaoxia Zhan3 · Cheng Wang4 · Xi Huang1[SpringerLink]

Brain Mechanisms Underlying Panic Attack and Panic Disorder
Xuyan Guan1,2 · Peng Cao1,2[SpringerLink]

Enterochromaffin Cell: Friend or Foe for Human Health?
Yang Yu1 · Yong‑Chang Li1 · Fu‑Chao Zhang1 · Guang‑Yin Xu1[SpringerLink]

CXCR5 Regulates Neuronal Polarity Development and Migration in the Embryonic Stage via F-Actin Homeostasis and Results in Epilepsy-Related Behavior
Zhijuan Zhang1 · Hui Zhang1 · Ana Antonic‑Baker3 · Patrick Kwan1,3 · Yin Yan2 · Yuanlin Ma1[SpringerLink]

Ventral Hippocampal CA1 Pyramidal Neurons Encode Nociceptive Information
Yue Wang1 · Naizheng Liu1 · Longyu Ma1 · Lupeng Yue4,5 · Shuang Cui1 · Feng‑Yu Liu1 · Ming Yi1,2 · You Wan1,2,3[SpringerLink]

A Novel Retrograde AAV Variant for Functional Manipulation of Cortical Projection Neurons in Mice and Monkeys
Yefei Chen1,2 · Jingyi Wang2,3 · Jing Liu1,2 · Jianbang Lin2,3 · Yunping Lin2 · Jinyao Nie2 · Qi Yue2 · Chunshan Deng2,3,4,5 · Xiaofei Qi1 · Yuantao Li1,6 · Ji Dai2,3,4,5 · Zhonghua Lu2,3,4,5,7[SpringerLink]