Online First


Deep Transcranial Magnetic Stimulation as a Potential Approach for Digital Pain Management in Patients with Psychotic Disorder
Peijun Ju1,2 • Di Zhao1 • Cuizhen Zhu3,4 • Yongjun Zheng5 • Shiyu Peng6 • Haisu Wu1 • Beibei Yang1 • Zhenghui Yi1 • Tifei Yuan1,7 • Jinghong Chen[SpringerLink]

The Lung Microbiome: A Potential Target in Regulating Autoimmune Inflammation of the Brain
Luoman Yang2 • Shu Feng1 • Chongyun Wu1 • Luodan Yang3[SpringerLink]

Astrocyte-Mediated Myelin Phagocytosis in Ischemia
Luodan Yang1 • Dongyu Zhang2 • Quanguang Zhang1[SpringerLink]

Mechanosensitive Ion Channel TMEM63A Gangs Up with Local Macrophages to Modulate Chronic Post-amputation Pain
Shaofeng Pu1 • Yiyang Wu1 • Fang Tong2 • Wan‑Jie Du2 • Shuai Liu2 • Huan Yang2 • Chen Zhang2 • Bin Zhou2 • Ziyue Chen2 • Xiaomeng Zhou2 • Qingjian Han2 • Dongping Du1 [SpringerLink]

Cortical Mechanisms of Multisensory Linear Self-motion Perception
Luxin Zhou1,2 • Yong Gu1,2[SpringerLink]

Anti-Seizure and Neuronal Protective Effects of Irisin in Kainic Acid-Induced Chronic Epilepsy Model with Spontaneous Seizures
Jie Yu1 • Yao Cheng1 • Yaru Cui1 • Yujie Zhai1 • Wenshen Zhang2 • Mengdi Zhang1 • Wenyu Xin1 • Jia Liang1 • Xiaohong Pan1 • Qiaoyun Wang1 • Hongliu Sun[SpringerLink]

Histones of Neutrophil Extracellular Traps Induce CD11b Expression in Brain Pericytes Via Dectin-1 after Traumatic Brain Injury
Yang‑Wuyue Liu1 • Jingyu Zhang2 • Wanda Bi1,5 • Mi Zhou1 • Jiabo Li1 • Tiantian Xiong1 • Nan Yang3 • Li Zhao4 • Xing Chen3 • Yuanguo Zhou3 • Wenhui He1 • Teng Yang1 • Hao Wang2 • Lunshan Xu2 • Shuang‑Shuang Dai [SpringerLink]

Clinical Decision on Disorders of Consciousness After Acquired Brain Injury: Stepping Forward
Rui‑Zhe Zheng1,2,3,4,5,6 • Zeng‑Xin Qi1,2,3,4,5,6 • Zhe Wang1,2,3,4,5,6 • Ze‑Yu Xu1,2,3,4,5,6 • Xue‑Hai Wu1,2,3,4,5,6 • Ying Mao1,2,3,4,5,6 [SpringerLink]

miR-34b-3p Inhibition of eIF4E Causes Post-stroke Depression in Adult Mice
Xiao Ke1,2 • Manfei Deng1,2 • Zhuoze Wu3 • Hongyan Yu1,2 • Dian Yu1,2 • Hao Li1,2 • Youming Lu2,4 • Kai Shu5 • Lei Pei1,2[SpringerLink]

Lipocalin-2-Mediated Insufficient Oligodendrocyte Progenitor Cell Remyelination for White Matter Injury After Subarachnoid Hemorrhage via SCL22A17 Receptor/Early Growth Response Protein 1 Signaling
Qiang Li1,2,4,5 • Xufang Ru1,4,5 • Yang Yang1,4,5 • Hengli Zhao1,4,5 • Jie Qu1,4,5 • Weixiang Chen1,4,5 • Pengyu Pan1,4,5 • Huaizhen Ruan2 • Chaojun Li3 • Yujie Chen1,4,5 • Hua Feng1,4,5[SpringerLink]

Longitudinal Abnormalities in Brain Structure in COVID-19 Patients
Xiaoxing Liu1 • Wei Yan1 • Tangsheng Lu2 • Ying Han2 • Lin Lu1,3[SpringerLink]

Serotonin Signaling Modulates Sexual Receptivity of Virgin Female Drosophila
Baoxu Ma1,2 • Rencong Wang1,2 • Yaohua Liu3 • Bowen Deng4 • Tao Wang1 • Fengming Wu1,2 • Chuan Zhou1,2,5 [SpringerLink]