Online First


Regulation of Social Memory by Lateral Entorhinal Cortical Projection to Dorsal Hippocampal CA2
Rui Dang1,2 • Yu Zhou1,2 • Yue Zhang1,2 • Die Liu1,2 • Miao Wu1,2 • An Liu1,2 • Zhengping Jia3,4 • Wei Xie1,2,5[SpringerLink]

Ventromedial Thalamus-Projecting DCN Neurons Modulate Associative Sensorimotor Responses in Mice
Jie Zhang1 • Hao Chen2 • Li-Bin Zhang3 • Rong-Rong Li1 • Bin Wang1,4 • Qian-Hui Zhang5 • Liu-Xia Tong1,4 • Wei-Wei Zhang1 • Zhong-Xiang Yao1 • Bo Hu1,6[SpringerLink]

To Blame or Not? Modulating Third-Party Punishment with the Framing Effect
Jiamiao Yang1,2 • Ruolei Gu3,4 • Jie Liu2 • Kexin Deng1 • Xiaoxuan Huang1 • Yue-Jia Luo4,5 • Fang Cui1,2[SpringerLink]

Hemispheric Specialization of the Primate Inferior Parietal Lobule
Sam Vickery1,2 • Simon B Eickhoff1,2 • Patrick Friedrich1[SpringerLink]

Histamine H1 Receptor in Basal Forebrain Cholinergic Circuit: A Novel Target for the Negative Symptoms of Schizophrenia?
Shuangshuang Wu1 • Chenshu Gao1 • Feng Han2 • Heming Cheng1[SpringerLink]

Dopaminergic Neurons in the Ventral Tegmental–Prelimbic Pathway Promote the Emergence of Rats from Sevoflurane Anesthesia
Yanping Song1,3 • Ruitong Chu2 • Fuyang Cao4 • Yanfeng Wang5 • Yanhong Liu1 • Jiangbei Cao1 • Yongxin Guo1 • Weidong Mi1 • Li Tong1[SpringerLink]

RhoGEF Trio Regulates Radial Migration of Projection Neurons via Its Distinct Domains
Chengwen Wei1 • Mengwen Sun1,2 • Xiaoxuan Sun1 • Hu Meng1 • Qiongwei Li1 • Kai Gao1 • Weihua Yue1,3 • Lifang Wang1 • Dai Zhang1,4,5 • Jun Li1[SpringerLink]

The Macrophage IL-23/IL-17A Pathway: A New Neuro-Immune Mechanism in Female Mechanical Pain
Zhi Tan1 • Zhen-Jia Lin1 • Long-Jun Wu2 • Li-Jun Zhou1[SpringerLink]

Anterior Cingulate Cortex Mediates Hyperalgesia and Anxiety Induced by Chronic Pancreatitis in Rats
Dan Ren1,2 • Jia-Ni Li2 • Xin-Tong Qiu2 • Fa-Ping Wan2,3 • Zhen-Yu Wu2 • Bo-Yuan Fan4 • Ming-Ming Zhang2 • Tao Chen2 • Hui Li2 • Yang Bai2,5 & Yun-Qing Li1,2,6,7[SpringerLink]

Targeting GATA1 and p2x7r Locus Binding in Spinal Astrocytes Suppresses Chronic Visceral Pain by Promoting DNA Demethylation
Yan-Yan Wu1 • Hai-Long Zhang1 • Xiaomin Lu2 • Han Du1 • Yong-Chang Li1 • Ping-An Zhang & Guang-Yin Xu1,3[SpringerLink]

Sympathetic Nerve Mediated Spinal Glia Activation Underlies Itch in a Cutaneous T-Cell Lymphoma Model
Fang Tong1 • Qianru He2 • Wan-Jie Du1 • Huan Yang1 • Dongping Du3 • Shaofeng Pu3 • Qingjian Han1[SpringerLink]

Attention Field Size Alters Patterns of Population Receptive Fields in the Early Visual Cortex
Bo Liu1,4 • Xiaochun Wang1,2,4 • Le Wang1,2 • Qiaojun Qu1 • Wei Zhang1 • Bin Wang3,4 • Jie Xiang3 • Ting Yan5 • Tianyi Yan6,7 • Hui Zhang1,2,4[SpringerLink]