Online First


From Lung to Brain: Respiration Modulates Neural and Mental Activity
Josh Goheen1,2 · John A. E. Anderson2 · Jianfeng Zhang3,4 · Georg Northof1 [SpringerLink]

Chemogenetic Therapeutics: A Powerful Tool to Control Cortical Seizures in Non-human Primates
Lin Yang1 · Mengdi Zhang1 · Yi Wang1,2 · Zhong Chen1,3[SpringerLink]

Genetic Approaches for Neural Circuits Dissection in Non-human Primates
Ling Li1,3 · Zhen Liu1,2,3[SpringerLink]

Targeting NAD Metabolism for the Therapy of Age-Related Neurodegenerative Diseases
Feifei Li1 · Chou Wu1,2 · Gelin Wang1[SpringerLink]

The Secondary Motor Cortex-striatum Circuit Contributes to Suppressing Inappropriate Responses in Perceptual Decision Behavior
Jing Liu1,2 · Dechen Liu1 · Xiaotian Pu1,2 · Kexin Zou1,2 · Taorong Xie1 · Yaping Li1 · Haishan Yao1,3[SpringerLink]

Fgf8P2A-3×GFP/+: A New Genetic Mouse Model for Specifically Labeling and Sorting Cochlear Inner Hair Cells
Yi Pan1 · Shuting Li2,3 · Shunji He2 · Guangqin Wang2,3 · Chao Li2 · Zhiyong Liu2,4 · Mingliang Xiang1[SpringerLink]

Lypd1-DTR/+: A New Mouse Model for Specifically Damaging the Type Ic Spiral Ganglion Neurons of the Cochlea
Di Zhang1,2 · Minhui Ren1,2 · ZhengHong Bi1 · Yunpeng Gu1,2 · Shuting Li1,2 · Guangqin Wang1,2 · Xiang Li1 · Zhiyong Liu1,2,3[SpringerLink]

Advances and Applications of Brain Organoids
Yang Li1 · Peng‑Ming Zeng1 · Jian Wu1 · Zhen‑Ge Luo1[SpringerLink]

Activity-Dependent Phosphorylation of CDKL5 at Serine 407 Regulates Synaptogenesis and Plasticity
Mengying Jiang1,2 · Qiwu Xu1 · Can Yang1 · Dan Li1 · Ji‑Wei Liu3 · Yuxian Zhang1 · Yong‑Chuan Zhu3 · Zhi‑Qi Xiong1,2,4,5[SpringerLink]

Photobiomodulation: A Potential Non-invasive Method to Alleviate Neurological Events Following COVID-19 Infection
Chongyun Wu1 · Timon Cheng‑Yi Liu1 · Rui Duan1 · Luodan Yang1[SpringerLink]

Hyperactivity of the Lateral Septum Leads to Hypersensitivity in Susceptible Mice
Fan Qian1 · Xia Zhang1,2 · Bin Zhang1 · Jie Li1[SpringerLink]

The Antinociceptive Effect of Sympathetic Block is Mediated by Transforming Growth Factor β in a Mouse Model of Radiculopathy
Debora Denardin Lückemeyer1 · Wenrui Xie1 · Arthur Silveira Prudente1 · Katherine A. Qualls1 · Raquel Tonello2 · Judith A. Strong1 · Temugin Berta1 · Jun‑Ming Zhang1[SpringerLink]