Online First


Spatiotemporal Dynamics of the Molecular Expression Pattern
Leilei Gong1 • Yun Gu1 • Xiaoxiao Han1 • Chengcheng Luan1 • Chang Liu1 • Xinghui Wang1 • Yufeng Sun1 • Mengru Zheng1 • Mengya Fang1 • Shuhai Yang1 • Lai Xu1 • Hualin Sun1 • Bin Yu1 • Xiaosong Gu1 • Songlin Zhou1[SpringerLink]

Astrocytic Gap Junctions Contribute to Aberrant Neuronal Synchronization in a Mouse Model of MeCP2 Duplication Syndrome
Shengnan Xia1,2 • Hua-Tai Xu1,3[SpringerLink]

Factors Influencing Alzheimer’s Disease Risk: Whether and How They are Related to the APOE Genotype
Rong Zhang1 • Xiaojiao Xu1 • Hang Yu1 • Xiaolan Xu1 • Manli Wang1 • Weidong Le1[SpringerLink]

Formation of the Looming-evoked Innate Defensive Response during Postnatal Development in Mice
Shanping Chen1,3 • Huiying Tan1,3 • Zhijie Wang1 • Yu-ting Tseng1 • Xiaotao Li1,2 • Liping Wang1[SpringerLink]

The Spinal-Parabrachial-Mesencephalic Circuit: A Possible Explanation of How Pain Leads to Emotional Disorders
Hongze Yan1 • Guokang Mo1 • Ngoc T. Ha2 • Juan Deng3[SpringerLink]

Multimodal Brain Imaging Fusion for the White-Matter Fiber Architecture in the Human Brain
Ming Song1,2,3 • Zhengyi Yang1,2,3 • Tianzi Jiang1,2,3,4,5,6[SpringerLink]

Optimal Timing of a Commonly-Used Rabies Virus for Neural Recording and Manipulation
Jing Chen1 • Chunli Li2 • Zhonghua Lu4 • Cheng Zhan2,3,5[SpringerLink]

The SACT Template: A Human Brain Diffusion Tensor Template for School-age Children
Congying Chu1,7 • Haoran Guan1 • Sangma Xie8 • Yanpei Wang1 • Jie Luo1 • Gai Zhao1 • Zhiying Pan1 • Mingming Hu1 • Weiwei Men3,4 • Shuping Tan6 • Jia-Hong Gao3,4,5 • Shaozheng Qin1,2 • Yong He1,2 • Lingzhong Fan9 • Qi Dong1 • Sha Tao1[SpringerLink]

A Deep Mesencephalic Nucleus Circuit Regulates Licking Behavior
Di Zheng1,2 • Jia-Yu Fu1,2 • Meng-Yu Tang1,2 • Xiao-Dan Yu1,2 • Yi Zhu1,2 • Chen-Jie Shen2 • Chun-Yue Li1,2 • Shi-Ze Xie1,2 • Shan Lin1,2 • Minmin Luo3,4,5 • Xiao-Ming Li1,2,6[SpringerLink]

AD-16 Protects Against Hypoxic-Ischemic Brain Injury by Inhibiting Neuroinflammation
Zhihua Huang1,2 • Zhengwei Luo1,2 • Andrea Ovcjak1 • Jiangfan Wan1,2 • Nai-hong Chen3 • Wenhui Hu4 • Hong-Shuo Sun1,2,5 • Zhong-Ping Feng1[SpringerLink]

Does the Application of Deep Brain Stimulation to Modulate Memory and Neural Circuity in AD Hold Substantial Promise?
Abdalla Bowirrat1 • Shai Ashkenazi2 • Aia Bowirrat3 • Albert Pinhasov1[SpringerLink]

Frequency-Resolved Connectome Hubs and Their Test-Retest Reliability in the Resting Human Brain
Lei Wang1,2,3 • Xiaodan Chen1,2,3 • Yuehua Xu1,2,3 • Miao Cao4,5 • Xuhong Liao6 • Yong He1,2,3,7[SpringerLink]